SercemPisane, teksty z lutego 2015 roku

2 teksty z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest Ser­cemPi­sane.

Marzenie

Widzisz?
Nie?
Dob­rze widzisz.
Nie mam marzeń.
Nie znam cza­su ich śmierci.
Zginęły.
Spłonęły.
Ulot­niły się.
Nikt nie opłaki­wał,
a było ich wiele,
niez­na­nych,
niewypowiedzianych,
niewymyślonych.
Zapomnianych. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 lutego 2015, 12:41

NIEŚWIADO­MIE ZOS­TA­WIASZ MI NIEPEW­NOŚĆ. MI­MO SŁÓW, NIEPEW­NIE OD NIEDAWNA. 

myśl • 6 lutego 2015, 15:18
SercemPisane

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SercemPisane

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2015, 20:43SercemPisane do­dał no­wy tek­st Karma?

22 września 2015, 00:10SercemPisane do­dał no­wy tek­st Przyszła in­ność zła, bez [...]

7 kwietnia 2015, 20:02mill sko­men­to­wał tek­st Lęk

7 kwietnia 2015, 13:04Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Lęk

7 kwietnia 2015, 11:19SercemPisane do­dał no­wy tek­st Lęk

25 marca 2015, 04:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolność

13 marca 2015, 13:58Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st W drodze

13 marca 2015, 13:29Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st W drodze

13 marca 2015, 12:25SercemPisane do­dał no­wy tek­st W drodze

23 lutego 2015, 12:41SercemPisane do­dał no­wy tek­st Marzenie