SercemPisane, teksty z maja 2013 roku

1 tekst z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest Ser­cemPi­sane.

przyjaciel

Gdzie jes­teś mój przyjacielu?
Pot­rze­buję Cię
płaczę, mój przyjacielu
nie będzie jak było.
Już na­wet nie pa­miętam jak wyglądasz.
od­dzielają nas od siebie mój przyjacielu.
Czy może choć trochę tęsknisz?
Pa­miętasz mnie mój przyjacielu?
Roz­mi­jamy się całkiem.
mogę te­go nie wyt­rzy­mać mój przyjacielu,
a jeśli nie wyt­rzy­mam to na­dal będziesz moim przyjacielem?
Chy­ba, że nig­dy nim na­wet nie byłeś. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 maja 2013, 18:37
SercemPisane

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SercemPisane

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

23 września 2015, 20:43SercemPisane do­dał no­wy tek­st Karma?

22 września 2015, 00:10SercemPisane do­dał no­wy tek­st Przyszła in­ność zła, bez [...]

7 kwietnia 2015, 20:02mill sko­men­to­wał tek­st Lęk

7 kwietnia 2015, 13:04Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Lęk

7 kwietnia 2015, 11:19SercemPisane do­dał no­wy tek­st Lęk

25 marca 2015, 04:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolność

13 marca 2015, 13:58Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st W drodze

13 marca 2015, 13:29Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st W drodze

13 marca 2015, 12:25SercemPisane do­dał no­wy tek­st W drodze

23 lutego 2015, 12:41SercemPisane do­dał no­wy tek­st Marzenie